Østergyden 3D, Åstrup, 5600 Faaborg

Jorderne til Nakkebølle Gods sælges

Jorderne til Nakkebølle Gods ved Faaborg kan nu købes og udbydes med ialt ca. 213 ha
Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen som har en god arrondering og god bonitet.

Jorden kan købes samlet eller opdelt alt efter ønske. På ejendommen forefindes 3 udlejningsboliger, kornhal samt maskinhus.

Ejendommens fordeling er som følger:

Agerjord: ca. 75 ha
Sø: ca. 85 ha
Eng: ca. 26 ha
Grusgrav: 2 ha
Skov: ca. 12 ha
Remiser, læhegn m.m.: ca. 13 ha

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.